Om oss

Vi har lång erfarenhet av utveckling, utbildning och handledning och har den högsta tänkbara akademiska kompetensen. Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet av forskning, utveckling, utbildning och handledning. Att översätta forskning till praktik är vad vi kan.


VetEvi0252Henrik Andershed
, utbildare och handledare
Henrik är professor i psykologi och kriminologi. Han har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar, kapitel och böcker, har fått ett Europeiskt pris för sin forskning och har lång erfarenhet av undervisning, handledning och chefskap både på universitet och ute i praktiskt arbete (t.ex. socialtjänst, kriminalvård). Henrik ansvarar för kvalitén i alla våra utbildningar och är ofta den som är huvudansvarig utbildare på våra kurser och utbildningar. Henrik är dessutom vetenskapligt råd vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Se smakprov på föreläsningar med Henrik Andershed på YouTube:

 


VetEvi0274Anna-Karin Andershed
, utbildare och handledare
Anna-Karin är professor i psykologi. Hon har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar, kapitel och böcker och har lång erfarenhet av ledarskap/chefskap, forskning och undervisning på universitet. Anna-Karin är en viktig utbildare och handledare hos oss som är specialist bland annat på litteratursökning – en viktig del av evidensbaserat arbete.

Se smakprov på föreläsningar med Anna-Karin Andershed på YouTube: