Vem anlitar oss?

“Vi har utbildat personal i fler än 200 av Sveriges nästan 300 kommuner.”

Vi utbildar och handleder politiker, chefer, utvecklingsledare, samordnare och andra ansvariga eller ledande personer i evidensbaserat socialt arbete och kunskapsbaserad brottsprevention. Alla ska jobba evidensbaserat/kunskapsbaserat men få vet hur man konkret gör det och i många verksamheter finns dessutom ett motstånd. Vi hjälper dig och din organisation med att komma dit och att vara kvar där och på sätt att effektivisera ert arbete med att hjälpa människor med sociala problem. Vi arbetar med utbildning och handledning i socialtjänst, förskola/skola, psykiatri, institutionsvårdande instanser, kommuner, polisen, samt inte minst i samverkansprogram av oVetEvi0149-mindrelika slag. Välkommen Ni också. Vi har utbildat personal i fler än 200 av Sveriges nästan 300 kommuner.

Några av våra senaste och återkommande uppdragsgivare:

Nacka kommun – Socialtjänsten.
Utbildning av medarbetare i evidensbaserad praktik och fördjupad utbildning i evidensbaserad praktik samt stöttning i implementering till chefer i socialtjänsten. Pågående samarbete.

Salems kommun – Socialtjänsten.
Fördjupad utbildning av medarbetare och chefer i evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Pågående samarbete.

Hudiksvalls kommun – Socialtjänsten, skolan.

Kontakta oss för referenser.