Utbildning och handledning

Verksamheter har väldigt olika behov – vissa har kommit längre i det evidensbaserade/kunskapsbaserade tankesättet. Vi skräddarsyr därför gärna stödet till den aktuella verksamheten eller nätverket av professionella. Vi erbjuder också ett antal standardutbildningar. Dessa kan kombineras och förlängas med handledning. Se nedan.

Kunskapsbaserad brottsprevention
En heldagsutbildning om kunskapsbaserad brottsprevention, vad det konkret innebär med dess fem steg 1) Kartläggning, 2) Analys, 3) Insatser, 4) Uppföljning, 5) Återkoppling. En viktig utbildning nu när Brå, SKL, och polismyndigheten och inte minst regeringens nya brottsförebyggande program “Tillsamman mot brott” tydliggjort att man bör arbeta kunskapsbaserat. Under dagen får vi en ordentlig genomgång av hur man praktiskt kan bedriva kunskapsbaserad brottsprevention. Forskning blandas med konkreta exempel från praktik. Riktar sig till chefer och ansvariga för brottsprevention, säkerhet och trygghet i kommunförvaltningar, polismyndigheten men också på bostads-/fastighetsföretag och andra privata aktörer.

Vad är evidensbaserat socialt arbete och hur kan man praktiskt gå tillväga?
En heldagsutbildning om evidensbaserat arbete, vad det innebär och hur man i praktiken kan arbeta på detta sätt. En central grundutbildning för alla kommuner/verksamheter som har krav på sig att arbeta evidensbaserat. Ett konkret sätt att sätta igång processen att skapa en gemensam kunskapsbas i arbetsgruppen/nätverket/kommunen, etc. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig till politiker, chefer, utvecklingsledare och professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser.

Implementering och utvärdering av bedömningsmetoder och insatser
En heldagsutbildning om implementering, systematisk uppföljning och utvärdering, vad det innebär och hur man i praktiken kan gå tillväga med förändringsarbete, t.ex: att börja jobba evidensbaserat. En central grundutbildning för alla kommuner/verksamheter som tar seriöst på sitt uppdrag att implementera nya metoder och utvärdera att de fungerar. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig främst till politiker, chefer och utvecklingsledare men också till professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser.

Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete med unga
En heldagsutbildning om risk- och skyddsfaktorer, vad dessa begrepp innebär, vilka faktorer som identifierats i forskning och hur man i praktiken kan gå tillväga för att bedöma och utreda risk- och skyddsfaktorer med syftet att göra insatser mer effektiva. Risk-, behov- och mottaglighetsprincipen introduceras och fördjupas och är centrala i utbildningen och i det praktiska arbetet. En central grundutbildning för alla kommuner/verksamheter som jobbar med bedömning, utredning och/eller insatser till unga med social VetEvi0177-mindreproblematik. En viktig fördjupningsutbildning nu när BBIC inom socialtjänsten från 2015 mer kommer att bygga på risk-skyddstänkande och principerna risk, behov, mottaglighet. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig till chefer, utvecklingsledare, socialsekreterare och professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser.

Ungdomar som begår brott: Vilka insatser fungerar?
En heldagsutbildning om vad forskning säger om effektiviteten av olika insatser till ungdomar som begått brott. Utbildningen beskriver de insatser som har effekt men också de som inte har någon effekt samt de som har negativ effekt. En utbildning för kommuner/verksamheter som vill utveckla sitt arbete med ungdomar som begår brott. Under utbildningsdagen ges tid för diskussion och frågor. Riktar sig till chefer, utvecklingsledare och professionella som jobbar med bedömning, utredning eller insatser.

ESTER
Vi utbildar i bedömningssystemet ESTER. Mer information om ESTER finns HÄR.

Välkommen med intresseanmälan/prisförfrågan till:

E-post: info@vetevi.se
Tel: 070-6581381 – (Henrik Andershed)