Varför anlita oss?

Vi hjälper organisationer inom psykosocial hälsa, brottsprevention och trygghet att arbeta mer vetenskapligt och evidensbaserat/kunskapsbaserat. Vi utbildar och handleder medarbetare, chefer, utvecklingsledare, samordnare och andra ansvariga eller ledande personer i evidensbaserat psykosocialt arbete och kunskapsbaserad brottsprevention. Vi arbetar med kvalificerade specialistutbildningar och handledning i socialtjänst, förskola/skola, psykiatri, institutionsvårdande instanser, kommuner, polisen, samt inte minst i samverkansprogram av olika slag. Välkommen att anlita oss. Fler än 200 kommuner i Sverige har redan gjort det.